Катедра

Катедра
Академичен състав

Проф. д-р Николай Бояджиев, ДМ (Ръководител катедра) Проф. д-р Катерина Георгиева, ДМ Проф. д-р Юлия Николова, ДМ Д-р Пенка Ангелова, ДМ Д-р Марияна Бацелова, ДМ Д-р Петър Хрисчев, ДМ Д-р Маргарита Хаджиева Д-р Валентин Василев Д-р Иван Дамянов Д-р Златко

История на катедрата

С основаването на Медицинския факултет в Пловдив през 1945 г., на проф. П. Николов се възлага организирането на КАТЕДРА ФИЗИОЛОГИЯ, а лекционният курс на студентите се води от професорите П. Петков (физиолог в Софийския университет) и Б. Юруков (от катедрата

Научна дейност

Независимо от голямата учебна натовареност, в Катедрата се осъществява активна научноизследователска дейност. През последните години научната и приложната дейност на Катедрата е съсредоточена в следните основни направления: Разработване и изследване на ефекта на различни диетични програми и хранителни суплементи при

Стани студент в МУ Пловдив Виж как