Извънредна изпитна сесия!

Изпитните дати се отнасят САМО за студенти, на които им предстои влизане в стаж!

10.11.17г. – специалности: ФАРМАЦЕВТ, АКУШЕРКА, МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТ, РЕХАБИЛИТАТОР, ИОЗ, ИХБХ
начало на изпита – 14:00 ч., Семинарна зала, к-ра Физиология

29.11.17г. – специалности: МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ, РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ, ЗЪБОТЕХНИК
начало на изпита – 11:00 ч., к-ра Физиология

Извънредна изпитна сесия!