Препоръчителна литература

ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА (ПОД РЕД. НА Л. ВИТАНОВА И Р. ГЪРЧЕВ, ИЗД. 2015 Г.)

ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА (ПОД РЕД. НА Л. ВИТАНОВА И Р. ГЪРЧЕВ, ИЗД. 2008 Г.)

ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА (ПОД РЕД. НА Б. ПИРЬОВА И Н. НАЧЕВ, ИЗД. 2006 Г.)

МЕДИЦИНСКА ФИЗИОЛОГИЯ ГАНОНГ У., 17-ТО ИЗДАНИЕ, 2006