Новини

КОНКУРС за академична длъжност “АСИСТЕНТ” към Медицински факултет, катедра по “Физиология” на МУ Пловдив

На основание на ЗРАСРБ, съгласно изискванията на Правилника за устройството и дейността на МУ – Пловдив и взети решения на Академичен съвет МУ Пловдив обявява следните конкурси за АД “Асистент”. Учебна дисциплина: Физиология Катедра/Секция: “Физиология” Брой места: 1(едно) място Изисквания

КОНКУРС за академична длъжност “АСИСТЕНТ” към Медицински факултет, катедра по “Физиология” на МУ Пловдив

На основание на ЗРАСРБ, съгласно изискванията на Правилника за устройството и дейността на МУ – Пловдив и взети решения на Академичен съвет МУ Пловдив обявява следните конкурси за АД “Асистент”. Учебна дисциплина: Физиология Катедра/Секция: “Физиология” Брой места: 1(едно) място Изисквания

КОНКУРСИ за академична длъжност “АСИСТЕНТ” към Медицински факултет, катедра “Физиология”, на МУ Пловдив.

На основание на ЗРАСРБ, съгласно изискванията на Правилника за устройството и дейността на МУ – Пловдив и взети решения на Академичен съвет МУ Пловдив обявява следните конкурси за АД “Асистент”. Професионално направление: Биологични науки Научна или учебна специалност: Физиология на

Извънредна изпитна сесия!

Изпитните дати се отнасят САМО за студенти, на които им предстои влизане в стаж! 10.11.17г. – специалности: ФАРМАЦЕВТ, АКУШЕРКА, МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТ, РЕХАБИЛИТАТОР, ИОЗ, ИХБХ начало на изпита – 14:00 ч., Семинарна зала, к-ра Физиология 29.11.17г. – специалности: МЕДИЦИНСКИ